Egzaminų tvarka Vį "Regitroje"

praktinis egzaminas

Norint gauti vairuotojo pažymėjimą, pirmiausia reikia išlaikyti teorijos bei praktikos egzaminus VĮ „Regitroje“. Pirmiausia yra laikomas teorijos egzaminas, tik po to praktikos egzaminas.

AM, A1, A2, A, B1 ir B kategorijų teorijos egzaminus galima laikyti pasiruošus savarankiškai.

Neišlaikius kurio nors egzamino, pakartotinai laikyti jį galima ne ankščiau, kaip po septynių dienų. Bandymų išlaikyti egzaminą skaičius nėra ribojamas.

teorijos egzaminas

Teorijos egzaminas

Laikant AM arba B kategorijų teorijos egzaminus Jums bus pateikta 30 klausimų.

Laikant kitų kategorijų teorijos egzaminus Jums bus pateikta ne mažiau nei 35 klausimai.

Egzaminas išlaikomas atsakius į ne mažiau kaip 80% klausimų teisingai. Egzaminui skiriama tiek minučių, kiek teste yra pateiktų klausimų.

Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalėsite atvykti užregistruotą egzamino dieną, būtinai praneškite „Regitrai“ ne ankščiau kaip vieną dieną prieš egzaminą, kitaip sekanti registravimosi data bus nukelta mėnesiu į priekį.

KET Testai susideda iš įvairiausių klausimų, sudarytų iš kelių eismo taisyklių punktų, įvairių situacijų. Prieš laikant teorijos egzaminą rekomenduojame paspręsti mūsų svetainėje siūlomus testus. Šie KET Bilietai užtikrins patį geriausią pasiruošimą vairavimo teorijos egzaminui. Tai yra testai sudaryti labai panašiu pagrindu kaip ir „Regitroje“, tad juos sprendžiant užtikrinsite puikų pasiruošimą. Teorijos egzamino metu draudžiama su savimi turėti pašalinių asmeninių daiktų, naudotis literatūros šaltiniais, dėvėti ne matymui skirtus akinius, naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, siųstuvais. Negalima keisti kompiuterio ekrano pasvirimo kampo, kalbėtis su kitais asmenimis. Taip pat draudžiama sėstis ne į savo vietą. Jeigu laikyti teorijos egzaminą už Jus nuvyks kitas žmogus, tai išsiaiškinus - kviečiama policija.

Išlaikius praktikos egzaminą ir praėjus praktinio vairavimo kursus vairavimo mokykloje galima laikyti praktikos egzaminą (AM kategorijai praktikos egzaminas nelaikomas).

praktikos egzaminas

Praktikos egzaminas

Laikant B kategorijos praktinį egzaminą Jums bus užduodami trys atsitiktiniai klausimai, galimų klausimų sąrašą galite rasti mūsų svetainės skiltyje „Regitros klausimai“. Po klausimų turėsite šiek tiek laiko apsiprasti su egzaminavimo automobiliu, susireguliuoti veidrodėlius, sėdynės padėtį ir kt. Jeigu reikia atidaryti automobilio variklio gaubtą, tai turi padaryti egzaminuotojas. Praktinio egzamino metu galima padaryti daugiausiai aštuonias nekritines klaidas arba vieną kritinę klaidą. Padarius daugiau – egzaminas laikomas neišlaikytu.