Dėmesio! Šiuo metu naudojatės demonstracine versija, kurią sudaro tik 200 klausimų. Norėdami prisijungti prie pilnos sistemos, kurią sudaro virš 2000 klausimų, turite nusipirkti sprendimo kodą. Tai galite padaryti pagrindiniame puslapyje
Klausimas

Kelio ženklams prieštaraujant kelių horizontaliojo ženklinimo linijoms, vairuotojas privalo vadovautis:
Klausimas

Ką privalo daryti pėsčiasis prieš įžengdamas į pėsčiųjų perėją?
Klausimas

Koks kelias vadinamas automagistrale?
Klausimas

Vairuojantis galingąjį keturratį vairuotojas privalo turėti pažymėjimą, atitinkantį kategoriją:
Klausimas

Kas yra „transporto priemonės sustojimas“?
Klausimas

Kas priklauso maršrutiniam transportui?
Klausimas

Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti, jei vairuojate lengvąjį automobilį?
Klausimas

Jums važiuojant, iš paskos greitai artėja transporto priemonė, kurios vairuotojas įjungė kairiojo posūkio signalą ir signalizuoja perjunginėdamas žibintų šviesas. Kaip pasielgsite?
Klausimas

Kur galima eiti pėstiesiems per gatvę gyvenvietėje, turinčią skiriamąją juostą?
Klausimas

Kiek važiuojamųjų dalių gali turėti kelias?
Klausimas

Motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo leisti patikrinti savo dokumentus institucijų įgaliotam tikrinančiam pareigūnui:
Klausimas

Kaip privalo būti pažymėtas automobilis, kurį vairuoja 2 metų stažo neturintis vairuotojas?
Klausimas

Važiuojate keliu. Kaip pasielgsite šioje situacijoje?
Klausimas

Vairuotojas, važiuodamas atbulas, privalo praleisti:
Klausimas

Vairuotojas privalo praleisti pėsčiuosius pėsčiųjų perėjoje, jeigu jie:
Klausimas

Lengvojo automobilio vairuotojas važiuoja atblulas. Kas šioje situacijoje turi pirmenybę?
Klausimas

Ar traktuojama, kad tai pėsčiųjų perėja, jeigu ji pažymėta ženklais ,,Pėsčiųjų perėja”, tačiau be horizontalaus ženklinimo?
Klausimas

Kas yra „Tamsusis paros metas“?
Klausimas

Vadelioti ir joti keliais leidžiama nuo:
Klausimas

Vairuotojas vairuoja krovininį automobilį, kurio leidžiama maksimali masė mažesnė nei 3500 kg. Kokios kategorijos vairuotojo pažymėjimą jis privalo turėti?
Klausimas

Važiuojate paskui traktorių, kuris ketina pasukti į kairę. Kaip elgsitės šioje situacijoje?
Klausimas

Koks takas žymimas ženklu „Dviračių takas”?
Klausimas

Ar leidžiama neįgaliesiems važiuoti neįgaliųjų vežimėliais dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, kai šalia važiuojamosios dalies yra šaligatvis, kelkraštis ar pėsčiųjų takas?
Klausimas

Turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą važiuoti dviračiu keliais leidžiama nuo:
Klausimas

Ar raitelis yra vairuotojas?
Klausimas

Ar motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą eismo įvykyje nukentėjusiems asmenims?
Klausimas

Kai prie pėsčiųjų perėjos artėja automobilis su įjungtu mėlynu ir raudonu žybčiojančiu švyturėliu ir specialiu garsiniu signalu, pėstieji privalo:
Klausimas

Kas vadinama gyvenviete?
Klausimas

Vežimo (rogių) kairėje pusėje iš priekio turi degti baltos, o iš galo - raudonos šviesos žibintai:
Klausimas

Ar leidžiama važiuoti keliu, jei motorinės transporto priemonės protektoriaus rašto gylis mažesnis, nei nustatyta techniniuose motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimuose?
Klausimas: 130
Liko laiko: min.